Welkom bij

Lions Club Turnhout

lionsturnhout

WE SERVE

Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te lenigen door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.

Onze huidige acties

Paaseierenactie

Wist je dat je onze goede doelen doorheen het hele jaar kan steunen?

Sponsors